Zapytanie nr 52 z dnia 24.11.2021 r. LEKTOR JĘZYKA POLSKIEGO, realizacja zadania: kursy języka polskiego

Zapraszamy do złożenia oferty na zapytanie nr  52 z dnia 24.11.2021 r. LEKTOR JĘZYKA POLSKIEGO,  realizacja zadania: kursy języka polskiego – zamówienie w ramach projektu pt. „Otwarte Pomorze. Integracja w działaniu.”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI. Załączniki: ogloszenie_o_zatrudnieniu nr 52 z dnia 24.11.2021 załacznik nr 1

Zapytanie ofertowe nr 51 z dnia 28.10.2021 r. –ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE dla dzieci z doświadczeniem migracji, wyrównujące różnice programowe pomiędzy polskim systemem edukacji a systemem kraju pochodzenia.

Zapraszamy do złożenia oferty w związku z realizacją zadania ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE  nr 51 z dnia 28.10.2021 r. – zajęcia wyrównawcze dla dzieci z doświadczeniem migracji, wyrównujące różnice programowe pomiędzy polskim systemem edukacji a systemem kraju pochodzenia, w ramach projektu pt. „Otwarte Pomorze. Integracja w działaniu.”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI…

Zapytanie nr 50 z dnia 16.08.2021 r. LEKTOR/KA JĘZYKA POLSKIEGO, realizacja zadania: wakacyjne kursy języka polskiego dla dzieci i młodzieży

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU   I. Zapraszamy do złożenia oferty na zapytanie nr  50 z dnia 16.08.2021 r. LEKTOR/KA JĘZYKA POLSKIEGO,  realizacja zadania: wakacyjne kursy języka polskiego dla dzieci i młodzieży w ramach projektu pt. „Otwarte Pomorze. Integracja w działaniu.”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI   II. DANE ZAMAWIĄJĄCEGO…

Zamówienie nr 49 z dnia 11.08.2021r. w ramach projektu pt. „Otwarte Pomorze. Integracja w działaniu.”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI na realizację zadania: „Wsparcie psychologiczne dla imigrantów w województwie pomorskim,”

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU   I.                 Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia nr 49 z dnia 11.08.2021 r. w ramach projektu pt. „Otwarte Pomorze. Integracja w działaniu.”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI na realizację zadania: „Wsparcie psychologiczne dla imigrantów w województwie pomorskim,” Szacowana wartość zamówienia: 52 000 zł brutto…

Zapytanie nr 48 z dnia 9.08.2021 r. LEKTOR/KA JĘZYKA POLSKIEGO, realizacja zadania: wakacyjne kursy języka polskiego dla dzieci i młodzieży

Zapraszamy do złożenia oferty na zapytanie nr  48 z dnia 9.08.2021 r. LEKTOR/KA JĘZYKA POLSKIEGO,  realizacja zadania: wakacyjne kursy języka polskiego dla dzieci i młodzieży w ramach projektu pt. „Otwarte Pomorze. Integracja w działaniu.”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI. Przedmiotem zamówienia jest realizacja kursów języka polskiego jako obcego…

Zapytanie ofertowe nr 47 z dnia 3.08.2021 r. LEKTOR/KA JĘZYKA POLSKIEGO, realizacja zadania: wakacyjne kursy języka polskiego dla dzieci i młodzieży

Zapraszamy do złożenia oferty w związku z realizacją zadania „Wakacyjne kursy języka polskiego dla dzieci i młodzieży” nr 47 z dnia 3.08.2021 r. w ramach projektu pt. „Otwarte Pomorze. Integracja w działaniu.”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI Przedmiotem zamówienia jest realizacja wakacyjnych kursów języka polskiego jako obcego w…

Zapytanie ofertowe nr 46 z dnia 26.07.2021 r. – zajęcia wyrównawcze dla dzieci cudzoziemskich wyrównujące różnice programowe pomiędzy polskim systemem edukacji a systemem kraju pochodzenia

Zapraszamy do złożenia oferty w związku z realizacją zadania ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE nr 46 z dnia 26.07.2021 r. – zajęcia wyrównawcze dla dzieci cudzoziemskich wyrównujące różnice programowe pomiędzy polskim systemem edukacji a systemem kraju pochodzenia. w ramach projektu pt. „Otwarte Pomorze. Integracja w działaniu.”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI…

Ogłoszenie o zatrudnieniu – animator/ka działań skierowanych do imigrantów.

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia  nr 45 z dnia 1.04.2021 r. na stanowisko animatora/animatorki działań skierowanych do imigrantów w projekcie. „Otwarte Pomorze. Integracja w działaniu”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI Przedmiotem zamówienia jest Animacja/mentoring merytoryczny obszaru działań skierowanych do imigrantów, w tym do nawiązywania i animowania…

Ogłoszenie o zatrudnieniu nr 44 – animator działań skierowanych do imigrantów

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia  nr 44 z dnia 23.03.2021 r. na stanowisko animatora działań skierowanych do imigrantów w projekcie. „Otwarte Pomorze. Integracja w działaniu”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI Przedmiotem zamówienia jest Animacja/mentoring merytoryczny obszaru działań skierowanych do imigrantów, w tym do nawiązywania i animowania…