Zapytanie ofertowe nr 46 z dnia 26.07.2021 r. – zajęcia wyrównawcze dla dzieci cudzoziemskich wyrównujące różnice programowe pomiędzy polskim systemem edukacji a systemem kraju pochodzenia

Zapraszamy do złożenia oferty w związku z realizacją zadania ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE nr 46 z dnia 26.07.2021 r. – zajęcia wyrównawcze dla dzieci cudzoziemskich wyrównujące różnice programowe pomiędzy polskim systemem edukacji a systemem kraju pochodzenia. w ramach projektu pt. „Otwarte Pomorze. Integracja w działaniu.”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI…