Ogłoszenie o zatrudnieniu – animator/ka działań skierowanych do imigrantów.

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia  nr 45 z dnia 1.04.2021 r. na stanowisko animatora/animatorki działań skierowanych do imigrantów w projekcie. „Otwarte Pomorze. Integracja w działaniu”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI Przedmiotem zamówienia jest Animacja/mentoring merytoryczny obszaru działań skierowanych do imigrantów, w tym do nawiązywania i animowania…