Zapytanie ofertowe nr 35 animator działań do społeczności przyjmującej

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia  nr 35 z dnia 10.12.2020 r. na stanowisko animatora działań do społeczności przyjmującej w projekcie. „Otwarte Pomorze. Integracja w działaniu”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI Przedmiotem zamówienia jest 1.     Animacja/mentoring merytoryczny obszaru działań skierowanych do społeczności przyjmującej, w tym do nawiązywania i…

Zapytanie ofertowe nr 34 – lektorzy języka polskiego.

Zapraszamy do złożenia oferty na zapytanie nr  34 z dnia 10.12.2020 r. LEKTOR JĘZYKA POLSKIEGO,  realizacja zadania: kursy języka polskiego – zamówienie uzupełniające  w ramach projektu pt. „Otwarte Pomorze. Integracja w działaniu.”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI. Przedmiotem zamówienia jest realizacja kursów języka polskiego jako obcego w okresie od…

Zapytanie ofertowe – Psycholog do uzupełnienia zespołu

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia nr 33. z dnia 30.11.2020 r. w ramach projektu pt. „Otwarte Pomorze. Integracja w działaniu.”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI na realizację zadania: „Wsparcie psychologiczne dla imigrantów w województwie pomorskim, realizowane przez zespół psychologów” – zamówienie uzupełniające na 1 psychologa do uzupełnienia…

Ogłoszenie o zatrudnieniu – zespół nauczycieli do przeprowadzenia zajęć wyrównawczych – uzupełniające

Zapraszamy do złożenia oferty na ZESPÓŁ NAUCZYCIELI (co najmniej 2 osoby) w związku z realizacją zadania ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE  nr 31 z dnia 9.11.2020 r. – zajęcia wyrównawcze dla dzieci cudzoziemskich wyrównujące różnice programowe pomiędzy polskim systemem edukacji a systemem kraju pochodzenia. w ramach projektu pt. „Otwarte Pomorze. Integracja w działaniu.”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej…

ZAPYTANIE OFERTOWE – ZESPÓŁ LEKTORÓW JĘZYKA POLSKIEGO NR 28 Z DNIA 16.10.2020 R. – ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE NA LEKTORÓW J. POLSKIEGO

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zadania NA ZESPÓŁ LEKTORÓW JĘZYKA POLSKIEGO (co najmniej 2 lektorów) nr 28 z dnia 16.10.2020 r. – zamówienie uzupełniające na lektorów j. polskiego w ramach projektu pt. „Otwarte Pomorze. Integracja w działaniu.”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI   15a-ogloszenie_o_zatrudnieniu nr 28 z…

Ogłoszenie o zatrudnieniu: Zespół nauczycieli – zajęcia wyrównawcze

Zapraszamy do złożenia oferty na ZESPÓŁ NAUCZYCIELI (co najmniej 2 osoby) w związku z realizacją zadania ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE nr 27 z dnia 15.10.2020 r. – zajęcia wyrównawcze dla dzieci cudzoziemskich wyrównujące różnice programowe pomiędzy polskim systemem edukacji a systemem kraju pochodzenia. w ramach projektu pt. „Otwarte Pomorze. Integracja w działaniu.”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej…

„Integrująca szkoła” projekt w ramach Wspierania inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym Ministerstwa Edukacji Narodowej

Od 5 lat, zaczynając od tworzenia i ewaluacji gdańskiego Modelu Integracji Imigrantów, poprzez działania regionalne w „3 krokach do integracji na Pomorzu”, zespół CWII diagnozuje potrzeby edukacji względem pracy z dzieckiem z doświadczeniem migracyjnym. Rekomendowaliśmy zatrudnianie asystentów kulturowych i obecnie sami zatrudniamy asystentów ukraińskich na potrzeby szkół w Gdańsku. Wnioski z tych doświadczeń, były podstawą…