Ogłoszenie o zatrudnieniu: Zespół nauczycieli – zajęcia wyrównawcze

Zapraszamy do złożenia oferty na ZESPÓŁ NAUCZYCIELI (co najmniej 2 osoby) w związku z realizacją zadania ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE nr 27 z dnia 15.10.2020 r. – zajęcia wyrównawcze dla dzieci cudzoziemskich wyrównujące różnice programowe pomiędzy polskim systemem edukacji a systemem kraju pochodzenia. w ramach projektu pt. „Otwarte Pomorze. Integracja w działaniu.”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej…