„Integrująca szkoła” projekt w ramach Wspierania inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym Ministerstwa Edukacji Narodowej

Od 5 lat, zaczynając od tworzenia i ewaluacji gdańskiego Modelu Integracji Imigrantów, poprzez działania regionalne w „3 krokach do integracji na Pomorzu”, zespół CWII diagnozuje potrzeby edukacji względem pracy z dzieckiem z doświadczeniem migracyjnym. Rekomendowaliśmy zatrudnianie asystentów kulturowych i obecnie sami zatrudniamy asystentów ukraińskich na potrzeby szkół w Gdańsku. Wnioski z tych doświadczeń, były podstawą…