Ogłoszenie o zatrudnieniu nr 44 – animator działań skierowanych do imigrantów

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia  nr 44 z dnia 23.03.2021 r. na stanowisko animatora działań skierowanych do imigrantów w projekcie. „Otwarte Pomorze. Integracja w działaniu”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI Przedmiotem zamówienia jest Animacja/mentoring merytoryczny obszaru działań skierowanych do imigrantów, w tym do nawiązywania i animowania…