Ogłoszenie o zatrudnieniu nr 43 z dnia 12.03.2021 – nauczyciele do prowadzenia zajęć wyrównawczych dla dzieci z doświadczeniem migracyjnym

Zapraszamy do udziały w zapytaniu ofertowym nr43 z dnia 12.03.2021 – nauczyciele do prowadzenia zajęć wyrównawczych dla dzieci z doświadczeniem migracyjnym w ramach projektu pt. „Otwarte Pomorze. Integracja w działaniu”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI. Przedmiotem zamówienia jest: realizacja zajęć wyrównawczych dla dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracyjnym od 18.03.2021…