Quiz – język polski

Poniżej znajduje się test poziomujący z języka polskiego. Imię/Nazwisko Email 1.  Jak się Pan nazywa? Pan nazywa się Kowalski Nazywa się Kowalski Nazywam się Kowalski 2.  To jest Anna Co to jest? Kto to jest? Kto ona jest? 3.  Piotr i Andrzej …………… z Polski są jest jesteśmy 4.  Mój ojciec jest ………………… dobry dentysta…

Ankieta – ocena kursów

Przedmiot nauczania Przygotowanie osoby prowadzącej do zajęć: 012345 Przydatność treści szkoleniowych w pracy na lekcji 012345 Jakość przygotowanych materiałów szkoleniowych 012345 Organizacja kursu 012345 Czy poleciłabyś/lbyś kurs nauczycielom przedmiotu? taknie Czy odpowiada Tobie zajęcia w formie zdalnej? taknie Gdyby nie ograniczenia epidemiczne wybrałabyś/łbyś kurs stacjonarnyzdalny

Migracje-Edukacja-Wyzwania

Zapraszamy na seminarium o systemie edukacji wobec wyzwań pracy z dzieckiem doświadczającym migracji. 15 grudnia 2020 godzina 14.00 – 17.00 platforma ZOOM Program seminarium 1. System edukacji potencjał i ograniczenia w pracy z dzieckiem z doświadczeniem migracji. 2. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne – diagnostyka dziecka z doświadczeniem migracji. Prezentacja wyników badań poradni z województwa pomorskiego. 3. Potrzeby…