Ankieta ewaluacyjna Kompetencje komunikacji międzykulturowej

„Kompetencje komunikacji międzykulturowej” 22 lutego 2022 roku Prowadzący Kornelia Kurowska i Aleksander Suhak Czy szkolenie dostarczyło oczekiwanej wiedzy? 0- wcale12345- całkowicie Na ile wiedza będzie przydatna w twojej pracy? 0- wcale12345- całkowicie Trafność doboru treści szkolenia 0- wcale12345- całkowicie Jakość przygotowania i prowadzenia warsztatu 0- wcale12345- całkowicie Czy forma zdalna była utrudnieniem? TakNie Czy wzięłabyś/ąłbyś…

Ankieta ewaluacyjna Kompetencje komunikacji międzykulturowej

„Kompetencje komunikacji międzykulturowej” 22 lutego 2022 roku Prowadząca Ewa Romanowska Czy szkolenie dostarczyło oczekiwanej wiedzy? 0- wcale12345- całkowicie Na ile wiedza będzie przydatna w twojej pracy? 0- wcale12345- całkowicie Trafność doboru treści szkolenia 0- wcale12345- całkowicie Jakość przygotowania i prowadzenia warsztatu 0- wcale12345- całkowicie Czy forma zdalna była utrudnieniem? TakNie Czy wzięłabyś/ąłbyś udział w warsztatach…

Quiz – język polski

Poniżej znajduje się test poziomujący z języka polskiego. Imię/Nazwisko Email 1.  Jak się Pan nazywa? Pan nazywa się Kowalski Nazywa się Kowalski Nazywam się Kowalski 2.  To jest Anna Co to jest? Kto to jest? Kto ona jest? 3.  Piotr i Andrzej …………… z Polski są jest jesteśmy 4.  Mój ojciec jest ………………… dobry dentysta…

Ankieta – ocena kursów

Przedmiot nauczania Przygotowanie osoby prowadzącej do zajęć: 012345 Przydatność treści szkoleniowych w pracy na lekcji 012345 Jakość przygotowanych materiałów szkoleniowych 012345 Organizacja kursu 012345 Czy poleciłabyś/lbyś kurs nauczycielom przedmiotu? taknie Czy odpowiada Tobie zajęcia w formie zdalnej? taknie Gdyby nie ograniczenia epidemiczne wybrałabyś/łbyś kurs stacjonarnyzdalny

Migracje-Edukacja-Wyzwania

Zapraszamy na seminarium o systemie edukacji wobec wyzwań pracy z dzieckiem doświadczającym migracji. 15 grudnia 2020 godzina 14.00 – 17.00 platforma ZOOM Program seminarium 1. System edukacji potencjał i ograniczenia w pracy z dzieckiem z doświadczeniem migracji. 2. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne – diagnostyka dziecka z doświadczeniem migracji. Prezentacja wyników badań poradni z województwa pomorskiego. 3. Potrzeby…

Ankieta ewaluacyjna szkolenie kompetencji komunikacji międzykulturowych

Wybierz trenera Dorota BrzezińskaEwa RomanowskaKornelia KurowskaAleksander Suhak Czy szkolenie dostarczyło oczekiwanej wiedzy na temat komunikacji międzykulturowej TAKNIE Czy ta wiedza będzie przydatna w pracy z dziećmi? TAKNIE Na ile określasz praktyczność treści poruszanych na szkoleniu 12345678910 Trafność doboru treści szkolenia 12345 Jakość prowadzenia szkolenia 12345 Czy forma zdalna była utrudnieniem? Jeśli tak to w jakiej…

Ankieta potrzeb szkoleniowych dla osób biorących udział w szkoleniu z kompetencji komunikacji międzykulturowej

Czy w ciągu ostatnich 3 lat odbyłaś/odbyłeś szkolenie kompetencji komunikacji międzykulturowej TAKNIE Jeżeli tak, to co wykorzystałaś/łeś w pracy Jaka część szkolenia była dla Ciebie znacząca? Czy znasz teorie z zakresu komunikacji międzykulturowej? TAKNIE Czy znasz narzędzia komunikacyjne? TAKNIE Czy znasz narzędzia komunikacji międzykulturowej? TAKNIE Jak długo pracujesz z dzieckiem z doświadczeniem migracyjnym? Z jakich…