Migracje-Edukacja-Wyzwania

Zapraszamy na seminarium o systemie edukacji wobec wyzwań pracy z dzieckiem doświadczającym migracji. 15 grudnia 2020 godzina 14.00 – 17.00 platforma ZOOM Program seminarium 1. System edukacji potencjał i ograniczenia w pracy z dzieckiem z doświadczeniem migracji. 2. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne – diagnostyka dziecka z doświadczeniem migracji. Prezentacja wyników badań poradni z województwa pomorskiego. 3. Potrzeby…

Ankieta ewaluacyjna szkolenie kompetencji komunikacji międzykulturowych

Wybierz trenera Dorota BrzezińskaEwa RomanowskaKornelia KurowskaAleksander Suhak Czy szkolenie dostarczyło oczekiwanej wiedzy na temat komunikacji międzykulturowej TAKNIE Czy ta wiedza będzie przydatna w pracy z dziećmi? TAKNIE Na ile określasz praktyczność treści poruszanych na szkoleniu 12345678910 Trafność doboru treści szkolenia 12345 Jakość prowadzenia szkolenia 12345 Czy forma zdalna była utrudnieniem? Jeśli tak to w jakiej…

Ankieta potrzeb szkoleniowych dla osób biorących udział w szkoleniu z kompetencji komunikacji międzykulturowej

Czy w ciągu ostatnich 3 lat odbyłaś/odbyłeś szkolenie kompetencji komunikacji międzykulturowej TAKNIE Jeżeli tak, to co wykorzystałaś/łeś w pracy Jaka część szkolenia była dla Ciebie znacząca? Czy znasz teorie z zakresu komunikacji międzykulturowej? TAKNIE Czy znasz narzędzia komunikacyjne? TAKNIE Czy znasz narzędzia komunikacji międzykulturowej? TAKNIE Jak długo pracujesz z dzieckiem z doświadczeniem migracyjnym? Z jakich…