Ankieta – ocena kursów

Przedmiot nauczania Przygotowanie osoby prowadzącej do zajęć: 012345 Przydatność treści szkoleniowych w pracy na lekcji 012345 Jakość przygotowanych materiałów szkoleniowych 012345 Organizacja kursu 012345 Czy poleciłabyś/lbyś kurs nauczycielom przedmiotu? taknie Czy odpowiada Tobie zajęcia w formie zdalnej? taknie Gdyby nie ograniczenia epidemiczne wybrałabyś/łbyś kurs stacjonarnyzdalny

Migracje-Edukacja-Wyzwania

Zapraszamy na seminarium o systemie edukacji wobec wyzwań pracy z dzieckiem doświadczającym migracji. 15 grudnia 2020 godzina 14.00 – 17.00 platforma ZOOM Program seminarium 1. System edukacji potencjał i ograniczenia w pracy z dzieckiem z doświadczeniem migracji. 2. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne – diagnostyka dziecka z doświadczeniem migracji. Prezentacja wyników badań poradni z województwa pomorskiego. 3. Potrzeby…