Ankieta jest przeprowadzana w celu wsparcia osób pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych w województwie pomorskim w
diagnostyce dzieci z doświadczeniem migracyjnym oraz przystosowania systemu badania kompetencji oraz gotowości szkolnej do pracy w
środowisku międzykulturowym.

  1. W jakiej sprawie wydawane są opinie dot. uczniów przybywających z zagranicy (tzn. co opiniujecie)?

  2. Jakie obszary funkcjonowania ucznia z doświadczeniem migracyjnym, poddawane są diagnozie:

  kontakty społecznekomunikacjapercepcjaprocesy poznawczesłownictwoartykulacjasłuch fonemowyinne

  Jeśli inne to jakie?

  3. Jacy specjaliści i w jakim zakresie to robią?

  - Psycholog
  - Pedagog
  - Logopeda

  - inny specjalista

  zakres

  4. Wymień metody i narzędzia diagnostyczne używacie, jak je adaptujecie,jak interpretujecie?

  Metody:
  Narzędzia:
  Sposób interpretacji, adaptacji:

  5. Jakie macie możliwości radzenia sobie z barierą językową w poradni?

  wielojęzyczność diagnostybudżet na tłumaczainne
  Inne? Jakie?

  6. Jakie możliwości radzenia sobie z barierą językowa macie w poradni wzakresie kontaktu z rodzicem, w tym wypełnienia wniosków poradnisporządzonych w języku polskim, otrzymania informacji o przebiegupostępowania i wynikach w sposób przystępny i zapewniający klientowiświadome podjęcie decyzji np. dotyczące złożenia wniosku?

  wielojęzyczność diagnostybudżet na tłumaczainne
  Inne? Jakie?

  7. Czy w badanach uwzględniacie różnice kulturowe?

  TakNie

  Jeśli tak, to w jaki sposób?

  8.Jaka jest praktyka w przypadku podejrzenia niepełnosprawnościintelektualnej ucznia (zachodzą tu komplikacje metodologiczne i etyczne)?

  9. Jakie wydajecie zalecenia i jakich obszarów dotyczą zalecenia poradni w przypadku uczniów przybywających z zagranicy?

  10. Jakie kryteria przyjmujesz w opiniowaniu o dojrzałości szkolnej ucznia?

  11. Czy uznajecie dokumentację medyczną/psychologiczną z instytucji kraju pochodzenia dziecka?

  TakTak, jeżeli jest tłumaczenieNie

  Jeśli nie, to dlaczego?

  W celu przystosowania systemu badania kompetencji oraz gotowości szkolnej dopracy w środowisku międzykulturowym zostaną wypracowane procedury irekomendowane narzędzia do badania gotowości szkolnej dzieckadwujęzycznego/dziecka cudzoziemskiego oraz do badania preferencjizawodowych.

  Czy jesteś zainteresowany/a współpracą nad opracowaniem ww. procedur irekomendacji?
  Jeśli tak - prosimy o pozostawienie nam swojego adresu email: