Badanie potrzeb kadry nauczycielskiej

W których wydarzeniach weźmiesz udział, jeżeli zostaną zorganizowane? (proszę zaznaczyć te, w których nie brała Pani/Pan udziału w ramach tego projektu): Kompetencje komunikacji międzykulturowejKurs metodyczny nauczania języka polskiego – kurs podstawowy (30h)Kurs metodyczny nauczania języka polskiego – kurs rozszerzony dla osób, które mają przygotowanie z glottodydaktyki w stopniu podstawowymKurs metodyczny nauczania języka polskiego dla nauczycieli…

ANKIETA do Poradni Pedagogiczno-Psychologicznych

Ankieta jest przeprowadzana w celu wsparcia osób pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych w województwie pomorskim w diagnostyce dzieci z doświadczeniem migracyjnym oraz przystosowania systemu badania kompetencji oraz gotowości szkolnej do pracy w środowisku międzykulturowym. 1. W jakiej sprawie wydawane są opinie dot. uczniów przybywających z zagranicy (tzn. co opiniujecie)? 2. Jakie obszary funkcjonowania ucznia z doświadczeniem…