Zapytanie ofertowe nr 55 z dnia 4.02.2022 – zajęcia wyrównawcze dla dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracyjnym

Zaproszamy do udziału w zapytaniu ofertowym dotyczącym prowadzenia zajęć wyrównawczych dla dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracji w roku szkolnym 2021/2022. Poszukujemy specjalistów i specjalistek w następujących specjalnościach: – edukacja wczesnoszkolna, – język polski, – matematyka, – geografia, – historia, – biologia, – język niemiecki – język angielski, – fizyka – przedmioty zawodowe – logistyka…