ZAPYTANIE OFERTOWE – ZESPÓŁ LEKTORÓW JĘZYKA POLSKIEGO nr 22 z dnia 14.07.2020 r. – zamówienie uzupełniające na lektorów j. polskiego

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU   I. Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zadania NA ZESPÓŁ LEKTORÓW JĘZYKA POLSKIEGO (co najmniej 2 lektorów) nr 22 z dnia 14.07.2020 r. – zamówienie uzupełniające na lektorów j. polskiego w ramach projektu pt. „Otwarte Pomorze. Integracja w działaniu.”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI…