UWAGA: Przedłużony nabór! Staże w IKEA dla uchodźczyń i uchodźców – GDAŃSK

Zapraszamy osoby z doświadczeniem uchodźczym do udziału w projekcie stażowym, realizowanym przez IKEA Retail Sp. z o.o. i Fundację Ocalenie, przy współpracy z lokalnymi organizacjami partnerskimi w Krakowie (Stowarzyszenie Laboratorium Działań dla Pokoju  oraz Internationaler Bund Polska) i Gdańsku (Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek) Projekt przewiduje 8 płatnych staży dla osób posiadających status uchodźcy, ochronę…