Językowy Oddział Ratunkowy-podrećznik pdf do pobrania

Językowy Oddział Ratunkowy jest projektem zainicjowanym przez Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek w Gdańsku i stanowi odpowiedź na językowe potrzeby nowych mieszkańców, którzy znaleźli się w Polsce z przyczyn nagłych, często pozostawiając za sobą cały dorobek życia. Niniejsza pozycja ma na celu językową pomoc doraźną, aby osoby nieznające języka polskiego w sposób szybki i bezbolesny…