Poszukujemy asystentki i asystentów wielokulturowych

Jeżeli chcesz zostać asystentem kulturowym/tką zgłoś się poprzez formularz. Dane kontaktowe: Mam poświadczone kwalifikacje: NieTak Chce skorzystać z uproszczonej możliwości poświadczania uprawnień NieTak Mogę pełnić funkcję asystanta/tki na: cały etat1/4 część etatu1/2 część etatu Znajomość języka: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zapisów…

Dla poszukujących asystenki/asystenta wielokulturowego

Dotychczas przepisy dotyczące zatrudniania asystentów wielokulturowych były nieprecyzyjne. To czy tacy asystenci pojawiali się w szkołach oparte było na woli organu prowadzącego. Czasami pojawiało się finansowanie z projektów zewnętrznych. Ma w tym zakresie nastąpić zmiana i asystentura ma być ujęta w subwencji oświatowej. Projekt MEiN ujmuje to tak: „W ustawie z dnia 14 grudnia 2016…