Zapytanie ofertowe nr 35 animator działań do społeczności przyjmującej

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia  nr 35 z dnia 10.12.2020 r. na stanowisko animatora działań do społeczności przyjmującej w projekcie. „Otwarte Pomorze. Integracja w działaniu”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI Przedmiotem zamówienia jest 1.     Animacja/mentoring merytoryczny obszaru działań skierowanych do społeczności przyjmującej, w tym do nawiązywania i…

Zapytanie ofertowe nr 34 – lektorzy języka polskiego.

Zapraszamy do złożenia oferty na zapytanie nr  34 z dnia 10.12.2020 r. LEKTOR JĘZYKA POLSKIEGO,  realizacja zadania: kursy języka polskiego – zamówienie uzupełniające  w ramach projektu pt. „Otwarte Pomorze. Integracja w działaniu.”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI. Przedmiotem zamówienia jest realizacja kursów języka polskiego jako obcego w okresie od…