Zapytanie ofertowe – Zbadanie i opracowanie badania poradni psychologiczno-pedagogicznych w zakresie pracy z dzieckiem z doświadczeniem migracyjnym nr 23 z dnia 21.07.2020 r.

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU I. Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zadania: „Zbadanie i opracowanie badania poradni psychologiczno-pedagogicznych w zakresie pracy z dzieckiem z doświadczeniem migracyjnym” nr 23 z dnia 21.07.2020 r. w ramach projektu pt. „Otwarte Pomorze. Integracja w działaniu.”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI Całkowita wartość zamówienia:…