Ogłoszenie o zatrudnieniu: Pełnienie funkcji moderatora podczas spotkań

Stosuje się do ZASADY KONKURENCYJNOŚCI OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU   I.                 Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia Moderowanie spotkań – nr 16. z dnia 21.05.2020 r. w ramach projektu pt. „Otwarte Pomorze. Integracja w działaniu.”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI   II. DANE ZAMAWIĄJĄCEGO Nazwa organizacji: Centrum Wsparcia…